Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni Przekaż 1% podatku

Nasze placówki:

Zostań Darczyńcą

Twoja darowizna pomoże nam m.in. finansować rehabilitację i wsparcie dziecka, dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną w specjalistycznych placówkach prowadzonych przez PSOUU i przyczynić się do przygotowania ich do samodzielnego życia i integracji społecznej.

więcej informacji

Biuro PSONI Koło w Gdyni w najbliższych dniach

będzie czynne następująco: 

18.04 (czwartek) 8.00 – 16.00,

19.04 (piątek) NIECZYNNE – piątek jest dniem wolnym w całym naszym Kole,

22.04. (poniedziałek) WIELKANOC,

23.04. (wtorek) 9.00 – 13.00,

24.04. (środa) 8.00 – 16.00,

25.04. (czwartek) 8.00 – 15.00,

26.04. (piątek) 8.00 -16.00,

29.04. (poniedziałek) 9.00 – 13.00,

30.04. (wtorek) 8.00 – 16.00,

01.05. (środa) NIECZYNNE,

02.05. (czwartek) NIECZYNNE – środa jest dniem wolnym w całym naszym Kole,

03.05. (piątek) NIECZYNNE.PSONI Koło w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Niepublicznego Zespołu Placówek

Oświatowo – Wychowawczych w Gdyni

Opis stanowiska:

Do ubiegania się o stanowisko może przystąpić kandydat, który spełnia następujące warunki:

Dokumentacja składana przez kandydata na stanowisko dyrektora placówki powinna zawierać:

- nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem

środków publicznych;

- nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ani nie toczy się przeciwko niemu

postępowanie karne;

Oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail biuro@psouugdynia.org.pl do dnia 19 grudnia 2018 r.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja powołana przez Zarząd Koła PSONI w Gdyni.

O dopuszczeniu do postępowania, zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną, terminie i miejscu jej przeprowadzenia, jak i jej wynikach kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemniePROTEST

protest


WIELKANOC 2018

__yczenia_Wielkanocne


Magiel Teatralny 2018

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni po raz kolejny jest współorganizatorem Gdyńskiego Magla Teatralnego .

To już IV edycja imprezy łączącej uczestników wywodzących się z różnych środowisk, okazja do obejrzenia zaprezentowanych efektów ich własnej pracy artystycznej oraz możliwość spotkania ze sztuką tworzoną przez osoby niepełnosprawne, a niepełnosprawnych twórców do prezentacji swojej działalności. Gdyński Magiel Teatralny 2018 skierowany jest do grup teatralnych z gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjów z uwzględnieniem klas integracyjnych oraz grup teatralnych, które tworzą osoby niepełnosprawne intelektualnie. Tegoroczna edycja odbędzie się w Gdyńskim Centrum Kultury . Pokazy konkursowe grup szkolnych i starszych odbędą się 28 marca, 29 marca zaprezentują się grupy przedszkolne, a 16 kwietnia odbędzie się Wielka Gala. Zgłoszone zespoły oceniane będą przez powołane jury, a w pozakonkursowych pokazach swoje programy zaprezentują grupy skupiające osoby niepełnosprawne i zaproszeni goście.
Celem Magla jest uwrażliwienie, kształtowanie estetyki, kultury słowa i ekspresji ruchu młodego uczestnika. Propagowanie działań teatralnych jako formy edukacyjnej i wychowawczej, wymiana doświadczeń w środowisku twórczym sprawia, że sztuka staje się narzędziem pozwalającym przekraczać utarte schematy i przygotowuje społeczeństwo do wzajemnej akceptacji, otwartej postawy oraz współpracy.

Gdyński Magiel Teatralny 2018 to impreza, która po raz kolejny zwraca uwagę na edukację teatralną, jako jedną z form zarówno rozwijania zdolności uczniów, jak ich integracji.


Zapraszamy do uczestnictwa !!!

magiel


Kondolencje


rok2018

Najwyższa władza Stowarzyszenia, Zgromadzenie Elektorów podjęło decyzję o uczczeniu jubileuszu 40-lecia wczesnej interwencji w Polsce. W styczniu 1978 roku w Warszawie powstał ze wspólnej inicjatywy rodziców i profesjonalistów – pierwszy w Polsce i Europie Ośrodek Wczesnej Interwencji.

Skoordynowane, kompleksowe, interdyscyplinarne wsparcie rodziny w jednej placówce i w domu rodzinnym są podstawami wczesnej interwencji, prowadzonej przez placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Podjęta przez PSONI inicjatywa jest podkreśleniem ogromnego znaczenia, jakie dla rozwoju dziecka ma wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc.

Stronę promującą rok 2018 jako Rok Wczesnej Interwencji można znaleźć pod adresem 2018.psoni.org.pl lub rwi.psoni.org.pl


SZANOWNI PAŃSTWO,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji współorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni na temat "TRUDNE PYTANIA… DOBRE ROZWIĄZANIA. SEKSUALNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I SPEKTRUM AUTYZMU. PRAKTYCZNA KONFERENCJA SZKOLENIOWA".

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 14-15 KWIETNIA 2016 ROKU W GDYNI i skierowana jest do wszystkich praktyków na co dzień pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu, ale także do rodziców.

Do współpracy udało się nam zaprosić zarówno z Polski, jak i z zagranicy wspaniałych prelegentów z różnych dziedzin, którzy pracują z osobami z niepełnosprawnością w obszarze seksualności.

Skupimy się przede wszystkim na kwestiach praktycznych, czyli radzeniu sobie z zachowaniami problemowymi związanymi z seksualnością u naszych podopiecznych oraz pracy z ofiarami i sprawcami przemocy seksualnej z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

W dniu 16 kwietnia 2016 odbędzie się też dodatkowy warsztat dotyczący pracy z niepełnosprawnymi ofiarami przemocy, przeznaczony dla biegłych sądowych, psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych. Warsztat poprowadzi doświadczona terapeutka z Holandii AAFKE SCHARLOO. Poprzez udział w naszym przedsięwzięciu, jego uczestnicy otrzymają konkretne narzędzia do pracy z podopiecznymi oraz pacjentami w różnym wieku.

Wszystkie informacje i szczegóły dotyczące konferencji oraz możliwość rejestracji znajdą Państwo na stronie www.seksualnoscniepelnosprawnych.edu.pl

"Otwórz przed nimi życie!"

to hasło działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - organizacji, która powstała z inicjatywy rodziców, by nieść pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym dotkniętych dysfunkcjami organicznymi i intelektualnymi oraz aby wspierać rodziców, którzy każdego dnia borykają się z niepełnosprawnością, by żyć jak każda rodzina.

Organizacja realizuje swoje zadania poprzez 126 Kół terenowych i Zarząd Główny.Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:

Dołącz do nas!

Dziękujemy naszym przyjacielom i sponsorom