Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni Przekaż 1% podatku

Program Zdrowy personel

Program " Zdrowy personel zdrowy pacjent" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy RPPM.05.04.02-22-0041/17-01.

Wartość projektu wynosi 968 087,50 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 919 683,12 zł. 

Termin realizacji projektu: 

Okres realizacji projektu:  czerwiec 2018 - grudzień 2019

Cel oraz planowane efekty projektu: Poprawa warunków pracy oraz zdrowia pracowników PSONI Koła w Gdyni.    

Powyższe zapytanie ofertowe opublikowano dnia 22.03.2019r.