Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni Przekaż 1% podatku

Zapytania Ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na adaptację pomieszczeń budynku usługowego zlokalizowanego w Gdyni ul. Biskupa Dominika 34-36 na potrzeby funkcjonowania terapeutycznego punktu przedszkolnego w ramach realizacji projektu pn. „JA SAM” - edukacja dzieci niepełnosprawnych ku samodzielności w terapeutycznym punkcie przedszkolnym”. Szczegóły zapytania w poniższych załącznikach.

Zal_ 1_Formularz ofertowy

Zal_ 2_Odwiadczenie o braku powiazan

Zal_ 3_Wykaz robot

Zal_ 4_Wzor umowy

Zal_5_Przedmiar robot

Zal_5A_Stan obecny i planowany pomieszczen

Zal_5B_Rzuty pomieszczen

Zapytanie ofertowe